Kalendarze wydarzeń

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Plan Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz

Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

13 czerwca 2017

ulica Pawińskiego 5, Warszawa

Godz.

Punkt programu

13:30

Rejestracja, kawa, czas na opłacenie składek członkowskich

14:00

Pierwszy termin Obrad Walnego Zebrania Członków

W przypadku braku kworum:

14:00 - 14.30

Przygotowania do rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 536/2014 z perspektywy URPL. Szanse i zagrożenia dla badań klinicznych w Polsce

Pan Grzegorz Cessak, Prezes URPL

14:30 – 15.00

Formularze świadomej zgody na udział w badaniu – czy mogą być krótsze i czytelniejsze ? Wyniki badań własnych i inicjatywa zmian

Pani Agata Bloswick

15:00

Drugi termin Obrad Walnego Zebrania Członków

(Agenda załączona osobno)

17:30

Zakończenie Walnego Zebrania Członków


Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz

Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

13 czerwca 2017

ulica Pawińskiego 5, Warszawa

Punkt programu

1.

Wybór Przewodniczącego, Wybór Protokolanta

2.

Stwierdzenie obecności kworum oraz ważności zebrania

Wybór Komisji Skrutacyjnej,

Przyjęcie porządku obrad

3.

Przedstawienie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego

4.

Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej

5.

Głosowania nad przyjęciem sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej - głosowania jawne

6.

Głosowanie nad Uchwał w sprawie przeznaczenia zysków z działalności Stowarzyszenia wypracowanych w roku 2016

7.

Głosowanie na Uchwałą w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia w zakresie sposobu przystępowania nowych członków do Stowarzyszenia

8.

Ogłoszenie wyników głosowania

9.

Zamknięcie Zebrania

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej
Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

ul. Pawińskiego 5,

02-106 Warszawa (biuro MTZ Clinical Research)

tel.  +48 22 572 59 29

fax. +48 22 572 59 57

Osoba kontaktowa: bozena.mikolajczak@mtz-clinical.pl

NIP 951-194-03-64

email: biuro@gcppl.org.pl

 

Numer konta

58 1020 1156 0000 7602 0007 2207