Nowy Zarząd GCPpl na kadencję 2016-2019

Opublikowano: wtorek, 14, czerwiec 2016 19:00
Antoni

W trakcie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia GCPpl w dniu 14 czerwca 2016 udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi kadencji 2013-2016 oraz wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia na kadencję 2016-2019 w składzie:

• Teresa Brodniewicz (Prezes)
• Antoni Jędrzejowski (Wice-Prezes)
• Marcin Ossowski (Skarbnik)
• Aneta Sitarska-Haber (Członek Zarządu)              
• Piotr Dąbrowski (Członek Zarządu)
• Piotr Iwanowski (Członek Zarządu)
• Karol Szczukiewicz (Członek Zarządu)

 

Gratulacje dla nowego Zarządu i Pani Prezes Teresy Brodniewicz wybranej na kolejną kadencję !

Wielkie podziękowania za lata pracy w Zarządzie Stowarzyszenia dla Wojciecha Masełbasa oraz Mariusza Olejniczaka – mamy nadzieję, że pozostaniecie aktywni w inicjatywach GCPpl