Kalendarze wydarzeń

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5


SZUKAM INFORMACJI O DZIAŁANIACH NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTU LECZNICZEGO

Podstawowym źródłem informacji o każdym leku są opracowana przez podmiot odpowiedzialny (firma farmaceutyczna lub dystrybutor, który otrzymał zgodę na dopuszczenie do obrotu danego produktu leczniczego) Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) oraz zawierająca wybrane informacje, ulotka informacyjna załączana do opakowania leku. 

Dokumenty te mają status dokumentów rejestracyjnych danego leku, co oznacza, że zostały zatwierdzone przez odpowiednie władze (w Polsce - URPL lub EMA). 

 

Aktualne wersje ChPL-i oraz Ulotek dla pacjenta są dostępne na stronach odpowiednich firm farmaceutycznych (podmiotów odpowiedzialnych) jak i na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Charakterystyki produktów leczniczych, z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku, są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem http://www.urpl.gov.pl/drugs  

Charakterystyki produktów leczniczych refundowanych są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem http://leki.urpl.gov.pl/index.php?id=%27%25%27 

Bardzo wiele istotnych informacji, z punktu widzenia monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, dla produktów leczniczych zatwierdzonych w procedurze centralnej (dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej) możemy znaleźć na stronach Europejskiej Agencji  Leków (EMA). http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 

 

Informacji dotyczących działań niepożądanych leków udzielą pracownicy Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych tel. +48 22 45 20 648 lub odpowiednie osoby w każdej firmie farmaceutycznej. 

 

Internet 

Istnieją różne bazy danych, które w części są dostępne nieodpłatnie, poniżej podano niektóre adresy 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html 

http://www.lareb.nl/?lang=en-GB 

http://www.mhra.gov.uk/drug-analysis-prints/drug-analysis-prints-a-z/index.htm 

https://www.gov.uk/drug-safety-update 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej
Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

ul. Pawińskiego 5,

02-106 Warszawa (biuro MTZ Clinical Research)

tel.  +48 22 572 59 29

fax. +48 22 572 59 57

Osoba kontaktowa: bozena.mikolajczak@mtz-clinical.pl

NIP 951-194-03-64

email: biuro@gcppl.org.pl

 

Numer konta

58 1020 1156 0000 7602 0007 2207